Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Predstavljanje projekta ACT namenjnog podršci lokalnim OCD

Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da prisustvuju predstavljanju projekta ACT, 17. decembra 2019 . godine od 10:30 – 15:00 časova u Kući aktivizma (Dobračina 55, Beograd).

Cilj projekta je aktivno građansko društvo, u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

Kao takav, ACT ima tri komponente kroz koje će pružiti podršku civilnom društvu, pri čemu će fokus biti na organizacijama na lokalnom nivou. Podrška će se pružati kroz različite šeme grantova i razvoj kapaciteta organizacija sa fokusom na:

  • izgradnju i jačanje veza OCD sa građanima, jačanje kapaciteta OCD za javno zagovaranje i bolje formulisanje potreba građana i jačanje kapaciteta za pružanje usluga u lokalnoj zajednici;
  • razmenu znanja i iskustava OCD, kao i uspostavljanje saradnje, kroz različite mreže OCD u cilju povećanja uticaja u procesu donošenja odluka za dobrobit građana;
  • saradnju OCD i lokalnih samouprava u cilju pružanja boljih usluga građanima.

Učešće predstavnika OCD potrebno je da potvrdite najkasnije do 10. decembra 2019, registracijom na link . Broj prijava će biti ograničen zbog limitiranih kapaciteta. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, moći ćete da pratite događaj putem Livestream-a za koji će biti obezbeđen na internet stranici Građanskih inicijativa ili putem facebook stranice ACT projekta.

ACT će tokom naredne godine održati info dane širom Srbije na kojima će detaljno predstaviti buduće aktivnosti projekta i program dodele grantova.

Realizaciju ovog projekta omogućila je Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), opredeljujući sredstva u ukupnom iznosu od 5,3 miliona švajcarskih franaka za realizaciju programa „Za aktivno građansko društvo zajedno – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

NAPOMENA: Radni jezik je srpski, uz obezbeđen prevod na i sa engleskog jezika. Organizator će pokriti putne troškove učesnika van Beograda.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.