Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Trening za osnaživanje aktivista i aktivistkinja koji se bave zaštitom ljudskih

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženje Narodni parlament iz Leskovca pozivaju aktiviste i aktivistkinje iz Vršca, Zrenjanina i okoline da se prijave na dvodnevni trening osnaživanja u pogledu njihovih prava, mogućnosti i zaštite.
Dvodnevni trening u Vršcu će se održati 12. i 13. oktobra u Hotelu Villa Breg (Goranska bb).
Ukoliko se bavite zaštitom ljudskih, manjinskih ili LGBT prava, suočavanjem sa prošlošću, rodnom ravnopravnošću, zaštitom životne sredine i sličnim oblastima od značaja za vašu lokalnu zajednicu ovo je idealna prilika da steknete dodatna znanja na koji način se možete zaštiti ili reagovati na napade i pritiske prouzrokovane vašim aktivnostima.

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate trening možete se prijaviti slanjem sledećih podataka na e-mail adresu office@yucom.org.rs i/ili marija.maljan@yucom.org.rs: ime, prezime, organizacija (ukoliko je primenjivo) i oblast delovanja. Prijave možete slati do petka 9. oktobra 2020. godine do 16 časova. Broj učesnika na treningu je ograničen kako bi trening mogao da se održi u skladu sa merama sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19. Učesnici koji budu primljeni na obuku biće obavešteni do 10. oktobra 2020. godine.

Pozivno pismo

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.