Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Doprinos civilnog društva Zelenoj agendi i održivom razvoju Zapadnog Balkana kao deo procesa pristupanja EU

Na plenarnoj sednici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta ( EESC) održanoj 18. septembra ove godine, usvojeno je mišljenje pod nazivom „Doprinos civilnog društva Zelenoj agendi i održivom razvoju Zapadnog Balkana kao pristupnog procesa EU“. Mišljenje se bavi dvema aktuelnim temama, proširenjem i Zelenom agendom, u kontekstu krize izazvane pandemijom korona virusa i ukazuje na važnost uključivanja Zapadnog Balkana u Evropski zeleni dogovor.

EESC veruje da „zelena tranzicija“ mora biti sastavni deo sveobuhvatnog plana oporavka od krize na Zapadnom Balkanu kao i da socijalni partneri i organizacije civilnog društva moraju imati važnu ulogu u tranziciji ka zelenijem i održivom društvu posebno kada se ima u vidu specifični politički kontekst na Zapadnom Balkanu. Buduće akcije treba prilagoditi specifičnim izazovima u regionu uključujući odgovarajući regulatorni okvir, prekogranične aktivnosti, inovativna tehnološka rešenja, lokalno proizvedenu i potrošenu energiju i energetsku efikasnost, održivi gradski prevoz, drumske i železničke mreže, razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija i brzog interneta, poljoprivredne mere i sl.

EESC dalje u dokumentu naglašava važnost razvoja zelenih veština u okviru aktivnih nacionalnih i regionalnih strategija obrazovanja, obuka i unapređenja veština, sa posebnim naglaskom na rodnu ravnopravnost, u saradnji sa relevantnim akterima i u okviru efikasnog socijalnog dijaloga.
Više informacija možete naći na linku

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.