Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Izveštaj o sprovdenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama

Nakon sprovedene javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama u periodu od 8. do 31. maja tekuće godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je i objavilo izveštaj koji, između ostalog, sadrži pristigle komentare i obrazloženje Ministarstva u odnosu na njihovo prihvatanje/neprihvatanje.

Navedeni izveštaj možete preuzeti u nastavku:
Održavanju javne rasprave prethodilo je sprovođenje javnih konsultacija o polaznim osnovama za izmene i dopune navedenog zakona koje su sprovedene u periodu od 25. februara do 15. marta 2019. godine.


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.