Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Kalendar javnih konkursa za 2018. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i ove godine nastavlja praksu izrade i objavljivanja Kalendara javnih konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pred Vama je Kalendar javnih konkursa koje organi državne i pokrajinske uprave planiraju da raspišu tokom 2018. godine, a koji su namenjeni finansiranju i sufinansiranju programa i projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva.

Cilj izrade Kalendara javnih konkursa je blagovremeno i kontinuirano obaveštavanje udruženja i drugih organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima radi blagovremene pripreme predloga projekata i programa, zatim povećanje vidljivosti javnih konkursa za finansiranje projekata i programa organizacija civilnog društva od strane organa uprave, kao i povećanje broja potencijalnih korisnika finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Kalendar javnih konkursa za 2018. godinu sačinjen je na osnovu podataka koje je Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom dostavilo 40 organa državne i pokrajinske uprave uz napomenu da organi koji raspisuju konkurse zadržavaju pravo da iste menjaju u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama.

Pored Kalendara javnih konkursa za 2018. godinu, koji je šesti po redu koji je Kancelarija izradila, sugerišemo organizacijama civilnog društva da izvore finansiranja mogu pronaći korišćenjem Vodiča kroz potencijalne izvore finansiranja, čije je unapređeno izdanje objavljeno 2017. godine u saradnji Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ministarstvom za evropske integracije i Građanskim inicijativama.

Kalendar konkursa za 2018. godinu možete preuzetiOVDE

Napomena: U tabeli postoje tri sheet-a: naslovna strana, organi državne uprave i organi pokrajinske uprave. U donjem desnom uglu, možete uvećati ili smanjiti prikaz stranice, klikom na "+" (za uvećanje) ili "-" (za smanjenje).

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.