Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Konačna rang lista projekata i odluka o dodeli sredstava (Ekonomsko osnaživanje žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica)


Ukupno opredeljena sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu (Službeni glasnik RSbroj84/19 i 60/20) za podršku projektima udruženja po ovom Konkursu Ministarstva iznose 2.100.000,00 (slovima: dva miliona i sto hiljada ) dinara (u daljem tekstu: RSD), od kojihpo projektu se maksimalno može dodelti iznos do 300.000,00 (slovima: trista hiljada) RSD.

Konačna rang lista
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.