Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Objavljene brošure namenjene organizacijama civilnog društva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je uz podršku projekta "Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave" objavila dve kratke brošure. Jedna od njih je namenjena podršci u radu i saradnji između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, dok druga brošura predstavlja koristan materijal za organizacije civilnog društva u osnivanju.

Prva brošura pod nazivom "Saradnjom do razvoja lokalnih zajednica" sadrži pregled načina i mehanizama za saradnju jedinica lokalne samouprave i civilnog društva (saradnja u procesu donošenja odluka, budžetska podrška programima i projektima OCD, saradnja u pružanju usluga i partnerstva na međunarodnim projektima ), uz pozivanje na pravni okvir i druge relevantne informacije i preporuke.

Druga brošura pod nazivom "Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju?" je namenjena novoosnovanim OCD i sadrži pregled njihovih osnovnih prava i obaveza u skladu sa važećim zakonima, kao i mogućnosti za saradnju sa javnim vlastima. U saradnji sa Agencijom za privredne registre, ova brošura će se deliti sa OCD tokom procesa registracije.

Zahvaljujemo se partnerima sa projekta Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave koji su omogućili realizaciju ovih brošura, kao i Agenciji za privredne registre koja će pomoći u distribuciji brošura do ciljne grupe.


Saradnjom do razvoja lokalnih zajednica

Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju?


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.