Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Objavljeno zvanično mišljenje Ministarstva o eko taksama

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je julu, neposredno pre istek roka za prijavu za plaćanje eko taksi, objavila informaciju upućenu zainteresovanim organizacijama civilnog društva. Naime, nakon obavljenih konsultacije sa ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine u vezi sa obavezom plaćanja takse za zaštitu životne sredine, ustanovljeno da su navedenu taksu u obavezi da plaćaju samo one organizacije koje imaju registrovanu privrednu delatnostkojom ostvaruju prihod.

Nakon datog tumačenja , na predlog i sugerisanje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, objavilo je zvanično mišljenje na sajtu Ministarstva.

Deo koji se odnosi na organizacije civilnog društva je jasno naznačen i sledećem pasusu: „..Imajući u vidu da su kriterijumi za utvrđivanje iznosa za plaćanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine: stepen negativnog uticaja delatnosti koju obveznik obavlja na životnu sredinu, veličina obveznika u skladu sa zakonom o računovodstvu i ostvareni prihod u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade, Ministarstvo zaštite životne sredine je mišljenja daudruženje nije obveznik plaćanja predmetne naknade osim u slučaju da obavljanjem delatnosti ostvaruje prihod (a o čemu je dužan da sačinjava i dostavlja radovne finansijske izveštaje), pri čemu utvrđeni iznos naknade za plaćanje ne može biti veći od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (član 2. stav 6. Uredbe)…“

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.