Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Otvoreni novi pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Programa „Evropa za građane i građanke” za 2020. godinu

Obaveštavamo sve zainteresovane da su otvoreni novi pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke” za 2020. godinu.

U ovom pozivu možete aplicirati sa predlozima projekta u okviru oba poglavlja Programa.

U okviru Poglavlja 1 – Evropskosećanje prioriteti za 2020. godinu su:

  • Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
  • Demokratska tranzicija i pristupanje EU
  • Antisemitizam, antidžipsizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
  • Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije:

- 1950. Šumanova deklaracija

- 1990. Ujedinjenje Nemačke i demokratska tranzicija drugih zemalja u Evropi

- 2000. Evropska konvencija o ljudskim pravima

Rok za podnošenje predloga projekata je 4. februar 2020. godine.

U okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće, moguće je aplicirati u okviru sve tri mere i to:

  • mera 2.1. Bratimljenje gradova, poziv se zatvara 4. februara 2020. godine;
  • mera 2.2. Mreže gradove, poziv se zatvara 3. marta 2020. godine;
  • mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva, poziv se zatvara 1.septembra 2020. godine

Prioriteti za Poglavlje 2 za 2020. Godinu obuhvataju sledeće:

  • Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
  • Promovisanje solidarnosti kao osnovnog koncepta
  • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa.

Svim potencijalnim aplikantima skrećemo posebnu pažnju da pre pripreme aplikacija obavezno pažljivo pogledaju novi Programski vodič za 2020. godinu, kao i sajt EACEA .

Kancelarija vam u potpunosti stoji na raspolaganju za svaki vid pomoći i podrške, za koje se možete obratiti Sanji Atanasković Opačić ili Jeleni Todorović iz Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.