Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

SAOPŠTENjE KANCELARIJE ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Povodom informacija o tome da je Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija uputila dopis bankama za dostavljanje podataka o svim novčanim transakcijama za 57 organizacija, medija i pojedinaca za period od 1. januara 2019. godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom podseća da su upravo saradnja sa organizacijama civilnog društva i uspostavljanje adekvatnog mehanizma za nadzor nad neprofitnim sektorom, bitno doprineli unapređenju sistema protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji, ali i skidanju Srbije sa sive liste FATF-a.

U prethodnom periodu uloženi su značajni, zajednički napori nadležnih organa i civilnog društva kako bi se uspostavio međusektorski dijalog u ovoj oblasti, razvio adekvatan sistem nadzora i unapredili kapaciteti civilnog društva za zaštitu od potencijalnih rizika i zloupotreba vezanih za pranje novca i finansiranje terorizma.Posebno naglašavamo da je u prethodnom periodu intenzivna saradnja u ovoj oblasti ostvarena sa Građanskim inicijativama kao Resurs centrom organizacija civilnog društva, koje su svoje lične kapacitete, iskustvo i ekspertizu stavile na raspolaganje, kako Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, tako i Upravi za sprečavanje pranja novca i tako dale nemerljiv doprinos ostvarenim rezultatima.

Kako je saradnja sa organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti u prethodne dve i po godine prepoznata kao primer dobre prakse, smatramo neophodnim otklanjanje svih sumnji koje postoje u pogledu transparentnosti trenutnog procesa kontrole i nadzora, pre svega kako bi se očuvalo poverenje koje je u prethodnom periodu uspešno izgrađeno i bilo osnov kvalitetne međusektorske saradnje koja je dovela do pozitivnih rezultata za Republiku Srbiju.

Konačno, ovim putem još jednom ističemo da je razvijeno civilno društvo jedan od ključnih partnera države u reformskim procesima i da veliki broj organizacija koje se nalaze na gore pomenutom spisku imaju dugogodišnju saradnju sa organima javne uprave u oblastima svog delovanja i daju značajan doprinos ostvarivanju napretka u različitim oblastima društvenog života.


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.