Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

SAOPŠTENjE: Podrška za fleksibilan pristup donatora u realizaciji projekata OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom izražava podršku apelu koji je Međunarodna mreža organizacija civilnog društva CIVICUS uputila donatorima i ostalima koji podržavaju rad civilnog društva, a tiče se osiguranja otpornosti civilnog društa tokom pandemije COVID – 19.

U pismu, koje je CIVICUS obajvio na svom sajtu, a prenele Građanske inicijative, pozivaju se svi donatori i ostali koji pružaju ključnu podršku civilnom društvu da usvoje slične pristupe nudeći što više fleksibilnosti, sigurnosti i stabilnosti prema primaocima podrške i partnerima.

Navodi se 5 konkretnih načina na koje to može da se uradi i koji uključuju razgovor sa grantijima i zajedničko istraživanje kako im se na najbolji način može pomoći u ovoj situaciji; ohrabrivanje redizajna i pomeranje planiranih aktivnosti, kao i istraživanje novih načina i online alata koji mogu biti od koristi; omogućavanje veće fleksibilnosti u isplaćivanju sredstava na osnovnu potreba, ili dodavanjem dodatnih sredstava kako bi se povećale rezerve ili pokrili neočekivani troškovi; pojednostavljivanje procedura za izveštavanje i vremenske okvire kako bi organizacije mogle da usmere svoje vreme, energiju i resurse na pružanje podrške najugroženijima.

Kancelarija ovim putem poziva donatorsku zajednu da, kao i nebrojano puta do sada, pokaže razumevanje i zajedno sa korisnicima njihove podrške pronađe adekvatne odgovore na trenutne izazove koji će omogućiti funkcionisanje civilnog društva, ali i što efikasnije dopiranje do krajnjih korisnika projekata, odnosno građana i građanki.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.